Lidmaatschapskaart

De lidmaatschapskaarten worden uitgegeven door de ledenadministratie.

Als de ledenadministratie geen wijzigingen ontvangt, gaat zij ervan uit dat men het komende seizoen van dezelfde faciliteiten van de vereniging gebruik maakt, als het seizoen ervoor. Alle wijzigingen moeten voor 1 april worden doorgeven aan de ledenadministratie.

Gezinslidmaatschap

Gezinsleden van een schaatsend lid kunnen gezinslid worden. Het gezinslid-maatschap geeft recht op schaatsen op het YVG-uur. Ieder gezinslid dat wil schaatsen op het YVG-uur dient zich apart als lid aan te melden.

Zomerlooptraining & Fietstraining

Als een lid zich wil aanmelden voor de zomerlooptraining en / of de fietstraining dan moet hij/zij een e-mail sturen naar de ledenadministratie:ledenadministratie@yvg.nl.

Als een lid wil stoppen met de zomertraining en / of de fietstraining dan moet hij/zij, vóór 1 maart van het verenigingsjaar, een e-mail sturen naar de ledenadministratie:ledenadministratie@yvg.nl.

Opzeggen lidmaatschap

Volgens de statuten loopt het verenigingsjaar van één mei (01-05) tot en met dertig april (30-04) van het jaar daarop. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken (dus uiterlijk tot 2 april). Dit kan men doen door een berichtje te sturen naar de ledenadministratie (Tormentilweg 22, 9753 AW Haren) of een e-mail naar de ledenadministratie (ledenadministratie@yvg.nl).